Real Estate Template
Т О П   О Ф Е Р Т И
 


Продава Магазин
8900 EURO,
22 кв.м.,
град Пловдив
Христо Ботев - север
Детайли »
.............................................................

 


Продава Къща
17000 EURO,
140 кв.м.,
област Пловдив
с.Патриарх-Евтимово
Детайли »
.............................................................

 


Продава Вила
23600 EURO,
140 кв.м.,
област Пловдив
с.Храбрино
Детайли »
.............................................................

 


Продава Парцел
51000 EURO,
1000 кв.м.,
област Пловдив
с.Белащица
Детайли »
.............................................................

 


Продава Къща
53000 EURO,
200 кв.м.,
област Пловдив
с.Ягодово
Детайли »
.............................................................

 


Продава Къща
56000 EURO,
80 кв.м.,
област Пловдив
с.Бойково
Детайли »
.............................................................ЛИЦЕНЗИРАНИ ОЦЕНКИЛицензираното оценяване позволява изготвяне на обективно мнение като трета страна. Безпристрастността е от огромно значение както за нашите клиенти, така и за нас. Тя предопределя приемането на оценките на "Анди Груп 1" EООД от финансови институции, банки, управителни съвети и акционери.

Лицензираните оценки на "Анди Груп 1" EООД се изготвят при оценка на обезпечения по кредити за недвижимо имущество, земеделска земя, съоръжения и оборудване, финансови активи. Екипът ни работи в сътрудничество с кредитни инспектори от водещи банки.

Услугата лицензирани оценки включва:
· извършва управление на недвижимите имоти в съответствие със заложените в експертната оценка показатели
· експертни оценки на имущество, служещо за обезпечение по ипотечни кредити на физически лица и корпоративни клиенти на Банките.
· поема ангажимент за реализация на ипотекираните имоти, ако кредитите не се обслужват и се налага продажба на имота в полза на банката в съответствие с получената пазарна стойност в експертната оценка
| | | |
АНДИГРУП 1 ЕООД